Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status Domu Dziecka

Dom Dziecka w Chmielowicach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Opolu działającą w systemie pomocy społecznej. Jest jednostką budżetową działającą w oparciu o uchwalony przez Radę Powiatu Opolskiego STATUT i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Opolskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY.

 

Statut Domu Dziecka w Chmielowicach został uchwalony przez Radę Powiatu Opolskiego Uchwała Nr  XXV /176/20 z dnia 26 listopada 2020 r.,na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920).

 

Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Chmielowicach został przyjęty Uchwałą Nr 1240/2020 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego, na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920).

 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 , poz. 1282 z późn. zm).

 

Funkcjonowanie Domu Dziecka określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej r.  w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

Zezwolenie na prowadzenie Domu Dziecka w Chmielowicach - Decyzja Wojewody Opolskiego Nr 1/9423.2.1/2020  z dnia 14 września 2020 r.