Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062)  informuję, że w Domu Dziecka w Chmielowicach Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Danuta Łęcińska -  główna księgowa Domu dziecka w Chmielowicach , tel. 77 4743901, email .

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. dokonanie inwentaryzacji obiektu budowlanego oraz określenie minimalnych wymagań obiektu  domu dziecka w zakresie zapewnienia  dostępności;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 i 7  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami;
  3. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do  świadczonych usług;
  4. prowadzenie działań promujących dostępność;
  5. przedstawianie dyrektorowi domu dziecka  bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;
  6. opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .

PDFzarządzenie nr 13 w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf

PDFInformacja dla osób niesłyszących.pdf
DOCXW N I O S E K.docx

PDFustawa-z-dnia-4-kwietnia-2019-r-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmiotow-publicznych.pdf

PDFustawa-z-dnia-19-lipca-2019-r-o-zapewnianiu-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami.pdf