Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady naboru kandydatów


ZARZĄDZENIE NR 8/2023 r.

Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach

z dnia 20.11.2023 r.

 

w sprawie "postępowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach w tym na kierownicze stanowisko  urzędnicze”

 

       Na podstawie art. 2 pkt. 2 oraz art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tj.  Dz..U. z 2022  r. , poz. 530 zarządzam co następuje:

 

§1

         Wprowadza się procedury “postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach stanowiące załącznik do  niniejszego zarządzenia.

                                      

§2

          Traci moc Zarządzenie Nr  3/2009 Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia  23.03.2009 r. w sprawie “ Zasad postępowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach“

 

§3

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                              Domu Dziecka w Chmielowicach

                                                                                                                            Ingryda Gaida

 

     

PDFZasady postępowania przy naborze.pdf (2,04MB)
DOCKwestionariusz osobowy.doc (23,50KB)

PDFklauzula informacyjna dla kandydata do pracy.pdf (207,93KB)