Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję można składać:

 

- osobiście w sekretariacie Domu Dziecka w Chmielowicach przy ul. Nyskiej 18

  w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

  Dom Dziecka w Chmielowicach

  ul. Nyska 18

  45-940 Opole

- faksem na nr 77 4743901

- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@domdzieckachmielowice.pl  lub   domdziecka@domdzieckachmielowice.pl

- poprzez platformę e-PUAP

                                    

 

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 do 1530.

Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.

 

1.    Skargi i wnioski ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.

2.    Sprawy nie mające charakteru skargi lub wniosku ewidencjonowane są w rejestrze kancelaryjnym.

3.    Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik ds. administracyjnych.

4.    Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor  i pracownicy w ramach swojej właściwości.

5.    Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego..

6.    Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor.

7.    Nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków czuwa pracownik ds. administracyjnych.

8.    Pracownicy odpowiedzialni są  za wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwienie skarg i wniosków.

 

PDFProcedura przyjmowania interesantów w związku z epidemią covid - 19.pdf (144,28KB)