Przejdź do treści strony
Dom Dziecka w Chmielowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję można składać:

 

- osobiście w sekretariacie Domu Dziecka w Chmielowicach przy ul. Nyskiej 18

  w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

- za pośrednictwem poczty na adres:

  Dom Dziecka w Chmielowicach

  ul. Nyska 18

  45-940 Opole

- faksem na nr 77 4743901

- pocztą elektroniczną na adres:

 

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 do 1530.

Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.

 

1.    Skargi i wnioski ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.

2.    Sprawy nie mające charakteru skargi lub wniosku ewidencjonowane są w rejestrze kancelaryjnym.

3.    Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik ds. administracyjnych.

4.    Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor  i pracownicy w ramach swojej właściwości.

5.    Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego..

6.    Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor.

7.    Nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków czuwa pracownik ds. administracyjnych.

8.    Pracownicy odpowiedzialni są  za wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwienie skarg i wniosków.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2012
  przez: Danuta Łęcińska
 • opublikowano:
  30-01-2012 13:59
  przez: Danuta Łęcińska
 • zmodyfikowano:
  07-02-2017 14:42
  przez: Danuta Łęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Dom Dziecka w Chmielowicach
  odwiedzin: 1891
Dane jednostki:

Dom Dziecka w Chmielowicach
45-940 Opole
ul. Nyska 18
NIP: 754 109 30 34 REGON: 000204783
Numer konta: 84 1020 3668 0000 5102 0426 8058

Dane kontaktowe:

tel.: 77 474 3901
fax: 77 474 3901
e-mail: domdziecka@domdzieckachmielowice.pl
strona www: www.domdzieckachmielowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×