Przejdź do treści strony
Dom Dziecka w Chmielowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwum

W Domu Dziecka w Chmielowicach przepisy kancelaryjno – archiwalne zostały określone w pozytywnie zaopiniowanej przez Archiwum Państwowe w Opolu

instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. Ten wewnętrznie obowiązujący akt normatywny określa sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów.

            W placówce prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

REJESTRY

 1. Rejestr zarządzeń dyrektora placówki
 2. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 3. Rejestr skarg i wniosków
 4. Rejestr aktów wewnętrznych
 5. Rejestr odpłatności za pobyt wychowanka w placówce
 6. Rejestr wypadków przy pracy
 7. Rejestr wypadków wychowanków
 8. Rejestr wydanych zaświadczeń BHP

EWIDENCJE

 1. Ewidencja akt osobowych pracowników
 2. Ewidencja akt osobowych wychowanków
 3. Ewidencja wynikająca ze stosunku pracy
 4. Księga meldunkowa
 5. Księga druków ścisłego zarachowania
 6. Księgi obiektów budowlanych
 7. Ewidencja dochodów i wydatków

 

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej    ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

            Akta archiwalne udostępnia się wyłącznie do celów służbowych wg obowiązujących przepisów za zgodą dyrektora placówki.

            Archiwum placówki ma status Składnicy akt i działa na podstawie Zarządzenia Nr 9/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

            Osoba starająca się o wgląd dokumentów archiwalnych lub starająca się o duplikat dokumentów, musi złożyć podanie osobiście w placówce lub przesłać pocztą. Zainteresowana osoba otrzymuje odpowiedź na podanie – listownie bądź odbiera osobiście w placówce.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2012
  przez: Danuta Łęcińska
 • opublikowano:
  30-01-2012 13:57
  przez: Danuta Łęcińska
 • zmodyfikowano:
  30-01-2012 13:58
  przez: Danuta Łęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Dom Dziecka w Chmielowicach
  odwiedzin: 3963
Dane jednostki:

Dom Dziecka w Chmielowicach
45-940 Opole
ul. Nyska 18
NIP: 754 109 30 34 REGON: 000204783
Numer konta: 84 1020 3668 0000 5102 0426 8058

Dane kontaktowe:

tel.: 77 474 3901
fax: 77 474 3901
e-mail: domdziecka@domdzieckachmielowice.pl
strona www: www.domdzieckachmielowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×