Dom Dziecka w Chmielowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działania

 

Dom Dziecka w Chmielowicach jest publiczną jednostką samorządową Powiatu Opolskiego,  prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego..

Do zadań Domu Dziecka należy zapewnienie dziecku całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania.

Bezpośredni nadzór nad działalnością placówki sprawuje Starosta i PCPR w Opolu. Nadzór pedagogiczny nad działalnością domu sprawuje Wojewoda.

Dom zaspokaja potrzeby Dziecka co najmniej na poziomie obowiązującego standardu opieki i wychowania.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1.    zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

2.    Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3.    Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4.    Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5.    Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6.    Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7.    Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Zgodnie z obowiązującym standardem  placówka posiada 18  miejsc.

Dom podejmuje działania  w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

W realizacji swoich zadań placówka kieruje się dobrem dziecka, poszanowaniem jego podmiotowości, zapewnieniem mu bezpieczeństwa, poszanowaniem praw dziecka, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, koniecznością ochrony dziecka przed bezprawną ingerencją w jego życie prywatne ze strony osób nieuprawnionych.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2012
  przez: Danuta Łęcińska
 • opublikowano:
  30-01-2012 13:55
  przez: Danuta Łęcińska
 • zmodyfikowano:
  30-01-2012 13:56
  przez: Danuta Łęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Dom Dziecka w Chmielowicach
  odwiedzin: 1642
Dane jednostki:

Dom Dziecka w Chmielowicach
45-940 Opole
ul. Nyska 18
NIP: 754 109 30 34 REGON: 000204783
Numer konta: 88 1020 3668 0000 5402 0426 8033

Dane kontaktowe:

tel.: 77 474 3901
fax: 77 474 3901
e-mail: ddchmielowice@o2.pl
strona www: www.domdzieckachmielowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×