Przejdź do treści strony
Dom Dziecka w Chmielowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo i kompetencje

Domem Dziecka w Chmielowicach zarządza Dyrektor zatrudniony przez Starostwo Powiatowe.

Dyrektor zgodnie z Pełnomocnictwem Zarządu Powiatu Opolskiego jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem działalności statutowej Domu Dziecka w Chmielowicach.

Zapewniając prawidłowe funkcjonowanie placówki Dyrektor  dysponuje przyznanymi w budżecie powiatu środkami finansowymi zgodnie z uchwałą budżetową, upoważniony jest do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego w zakresie zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych w granicach wynikających z zakresu działania Domu Dziecka oraz odpowiadających potrzebom i możliwościom finansowym określonym w planie finansowym na dany rok, zawierania umów dotyczących realizowanych zadań,

Obowiązki i uprawnienia Dyrektora wynikają z Ustawy o pracownikach samorządowych z 2008 r., Kodeksu Pracy i przepisów szczegółowych. Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki. W celi realizacji zadań placówki, Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne w formie zarządzeń, decyzji, regulaminów i instrukcji podlegających ewidencji w placówce.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2012
  przez: Danuta Łęcińska
 • opublikowano:
  30-01-2012 13:52
  przez: Danuta Łęcińska
 • zmodyfikowano:
  30-01-2012 13:54
  przez: Danuta Łęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Dom Dziecka w Chmielowicach
  odwiedzin: 2151
Dane jednostki:

Dom Dziecka w Chmielowicach
45-940 Opole
ul. Nyska 18
NIP: 754 109 30 34 REGON: 000204783
Numer konta: 84 1020 3668 0000 5102 0426 8058

Dane kontaktowe:

tel.: 77 474 3901
fax: 77 474 3901
e-mail: domdziecka@domdzieckachmielowice.pl
strona www: www.domdzieckachmielowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×